Tag Archives: mediebarometern

Sociala medier på frammarsch

Svenska folket använder sociala medier i allt större utsträckning. Enligt mediebarometern 2009 (Nordicom, Göteborgs Universitet) är nu sociala medier lika stort som traditionella medier på internet. 26 % av svenskarna använder sociala medier en genomsnittlig dag. När de gäller de unga (15-24 år) så ägnar sig nästan 65 % åt ”social networking” en genomsnittlig dag.

Annonser