Etikettarkiv: sociala medier

Sociala medier på frammarsch

Svenska folket använder sociala medier i allt större utsträckning. Enligt mediebarometern 2009 (Nordicom, Göteborgs Universitet) är nu sociala medier lika stort som traditionella medier på internet. 26 % av svenskarna använder sociala medier en genomsnittlig dag. När de gäller de unga (15-24 år) så ägnar sig nästan 65 % åt ”social networking” en genomsnittlig dag.

Annonser

Smakprov!

Om fyra dagar lanseras vår hemsida! Men redan nu tänkte vi bjuda på ett smakprov av vad som komma skall. Utdraget kommer från en text som baseras på en fokusgruppsintervju som vi gjort med fyra unga väljare.

Att politiker försöker sprida sitt budskap på nätet tror gruppen påverkar väljarna och ger en effekt. ”Titta bara på Obamas kampanj i USA-valet”, säger Caroline. Alla tror även att många politiker har bloggar och Facebook för att de känner ett tvång, vilket leder till att de uppdaterar dåligt och inte svarar på kommentarer. Konsekvensen blir att de sociala mediernas möjligheter inte utnyttjas till fullo, dialogen mellan politiker och väljare uteblir. Malin menar att vissa inte kommunicerar utan bara lägger upp sina åsikter, det blir envägskommunikation.

Efter att ha intervjuat unga väljare, partirepresentanter och experter på politisk kommunikation och sociala medier kan vi konstatera att det råder delade meningar om hur de sociala medierna kommer att påverka den politiska kommunikationen under valrörelsen. Om detta och mycket annat kan du läsa mer om den 31:a maj då vår hemsida lanseras!

Twitter i politiken

Här kommer ett tips på en intressant artikel om Twitter i politiken. Författaren menar bland annat att informationen som läggs ut av politiker på Twitter är väldigt tillrättalagd och därmed ganska ointressant. Vad tycker du om att politiker Twittrar?

Internet i skolan

Enligt internetstatistik.se har nästan alla 12-19 åringar i Sverige tillgång till dator med internetuppkoppling på skolan. Det är dock väldigt få som utnyttjar (eller får möjlighet att utnyttja) internet i skolarbetet. Detta gäller särskilt på högstadiet, på gymnasiet blir internetanvändningen lite vanligare. Att användningen i skolan är så låg är synd då internet har så mycket mer att erbjuda än förströelse. Nätet är ju ett fantastiskt verktyg som borde utnyttjas bättre inom all typ av utbildning.

Som exempel kan man ta den politiska kommunikationen. Tekniken och strategierna har utvecklats så snabbt de senaste åren att skolböcker fort blir inaktuella. Här har internet en stor fördel eftersom att det alltid går att hitta uppdaterad information.

Det har på senaste tiden diskuterats mycket kring hur de sociala medierna kommer att påverka den politiska kommunikationen och det stundande riksdagsvalet. Vi bestämde oss därför för att skapa ett webbaserat läromedel som tar ett grepp om den politiska kommunikation och hur den påverkas av de sociala medierna. Vi har pratat med partierna om hur de tänker använda sociala medier i valrörelsen, frågat experter, intervjuat ungdomar med mera. Dessutom har vi tillägnat en flik åt lärare där vi förklarar hur hemsidan kan användas i undervisningssyfte, här finns också diskussionsfrågor, uppgifter och en ppt-presentation. Hemsidan kommer att lanseras den 31 juni.

Har du några synpunkter, tips eller förslag? Tveka inte att kontakta oss!

Hur väl fungerar sociala medier?

Efter att ha intervjuat partiernas ansvariga för sociala medier kan vi konstatera att det satsas en del resurser på just de sociala medierna. Inga jättesummor i jämförelse med andra kommunikationsformer i valrörelsen men likväl. Men vad får de ut av satsningarna och hur lönsamt är det att satsa på de sociala medierna i förhållande till andra kommunikationskanaler? Vilka intentioner och strategier partierna har på nätet spelar givetvis in men det är fortfarande svårt att säga vilka resultaten blir. Detta beror på att det är svårt att, på ett tillförlitligt sätt, mäta framgång i de sociala medierna. Det finns många problem, till exempel kan man mäta hur många som besökt en blogg eller hemsida men det säger inget om huruvida besökaren har tagit del av informationen och i sådana fall på vilket sätt. Ett parti kan också ta reda på i hur många blogginlägg partiet omnämns, detta säger däremot ingenting om de nämns i ett positivt eller negativt sammanhang. Inte heller vilket engagemang inlägget skapade. Detta är bara två av många mätproblem. Den som vill läsa mer om detta kan börja med den här artikel av Fredrik Stenbeck.

PS. Bara 7 dagar kvar till lansering av hemsidan!

Smakprov från intervjuerna med partierna

Vi har under de närmsta veckorna intervjuat de som är ansvariga för sociala medier inom de sju riksdagspartierna samt Sverigedemokraterna. Detta för att få en bild av hur partierna centralt arbetat med sociala medier.Vad de har för strategier och mål med användandet. Intervjuerna har varit väldigt givande och gett oss många intressanta vinklar på hur sociala medier kan användas inom politiken. Här följer en liten kort sammanfattning av vad vi fått fram under intervjuerna:

Av de partierna vi intervjuat,  så anser alla det viktigt att befinna sig på sociala medier, eftersom man vill vara där människor finns.

Målet med att befinna sig på de sociala medierna är för de allra flesta att nå väljare och medlemmar i partierna. Man vill både föra fram sina åsikter och locka till sig fler väljare, men också bygga gemenskap mellan redan trogna väljare och partimedlemmar.

De flesta partierna anser att sociala medier kommer spela en viktig roll i valet 2010, men ingen avgörande.

Så, nu vet ni lite om vad partierna anser om sociala medier. Mer kommer ni kunna läsa på vår hemsida när den lanseras den 31 maj…

Håll utkik!

Envägskommunikationen finns även på sociala medier

Många är vi som hoppas på är att de nya sociala medierna ska öka interaktionen mellan partierna och väljare. Men som vi nämnt tidigare i denna blogg, så krävs det att båda parterna arbetar aktivt för att detta ska ske. Politikerna och väljarna kommer på många sätt närmre varandra genom de sociala medierna. Men under vårt projekt har vi också sett hur många partier centralt använder de sociala medierna till klassisk envägskommunikation. Ett exempel på detta är de egenproducerade TV-intervjuerna som Socialdemokraterna och Moderaterna nyss startat.

Moderaterna har valt att kalla sitt TV-program för ”Föregångslandet Sverige”, programledare är moderaten Maria Arctaedius och hennes bisittare är partisekreteraren Per Schlingmann. I det senaste programmet intervjuades statsministern Fredrik Reinfeldt och finansminister Andres Borg.  Socialdemokraternas TV-program heter ”Fem minuter” och leds av Eric Sundström, chefredaktör för den socialdemokrat ägda tidningen AIP. De som hittills gästat programmet är ledande politiker så som f.d. vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson och f.d. skolminister Ibrahim Baylan.

Programmen är ett tydligt exempel på hur partierna även kan använda de sociala medierna för envägskommunikation med väljarna. Är du  intresserad av att se några exempel på intervjuer, så kolla in dessa klipp.